• De4e op LinkedIn
  • De4e op Facebook
  • De4e op Twitter
Schrijf je hier in voor mijn prikkelende
nieuwsbrief (1 x per mnd)
Bevestig na het aanmelden uw aanmelding per mail.
E-mailadres
Naam

Wat moet een bouw(gerelateerd) bedrijf minimaal op orde hebben

 

Wat zou u minimaal in orde moeten hebben in onze ogen:

  1. Een duidelijke missie/ visie en strategie. Waar staat en gaat u voor? Wat maakt u en uw bedrijf anders dan anderen? Welke klanten bedient u?  En welke niet? Hoe profileert u zich? Wat doet u aan innovatie? De tijd van alleen maar goed zijn in wat je maakt en dan komen de klanten wel, is voorbij. Durf te besluiten waar u voor gaat en richt al uw uitingen intern en extern daarop.
  2. Een goede indiensttredings procedure: Alle benodigde formulieren/diploma’s en certificaten zijn aanwezig.  Degene die in dienst is gekomen is op de hoogte van de belangrijkste huisregels binnen de organisatie en weet precies wat zijn taken en verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden zijn.
  3. Personeelsinformatie: door heldere duidelijke informatie, b.v. in personeelsinfo boekje of e-nieuwsbrief, voorkomt u vele (tijdrovende) vragen en het geeft u bovendien houvast bij b.v. vragen over  4 daagse werkweek, ouderschapsverlof, viering jubilea, etc.
  4. Een goed functionerings- en beoordelingssysteem: door heldere gefocuste gesprekken haalt u meer uit uw werknemer. De werknemer met de goede competenties blijft doordat hij gehoord en gezien wordt en degene die disfunctioneert wordt tijdig aangesproken en bij blijvend disfunctioneren  staat elke stap in het dossier.
  5. Onderhoud vca** certificaat:  alle voorkomende werkzaamheden opdat de eerstvolgende externe audit positief afgesloten kan worden.  Hierbij valt te denken aan efficiënte toolboxmeetings, werkplekinspecties, controle op actualiteit VCA certificaat personeel, etc.

en/of

Onderhoud iso certificaat:  Iso is en blijft een belangrijk hulpmiddel  voor een goede, efficiënte bedrijfsvoering. Bovendien is het vaak een voorwaarde voor deelname aan aanbestedingen en andere vormen van opdrachtverwerving.  Te denken valt aan alle voorkomende werkzaamheden opdat de eerstvolgende externe audit positief afgesloten kan worden.

5. Verzuimmanagement: een zieke werknemer kost gemiddeld per dag minimaal €300,-. Door goed, efficiënt verzuimmanagement is  bij collega bedrijven reeds een ziekteverzuimpercentage van 3 – 4% behaald en is ook drastisch bezuinigd op de kosten van de arbodienst!

Dit zijn enkele zaken waarvan wij vinden dat een goed bouw(gerelateerd) bedrijf ze op orde moet hebben.

Ik wens je veel plezier met het werkelijkheid maken van jouw wensen. Wil je mijn hulp daarbij?

© 2018 De4e.nl - Alle rechten voorbehouden.