• De4e op LinkedIn
  • De4e op Facebook
  • De4e op Twitter
Schrijf je hier in voor mijn prikkelende
nieuwsbrief (1 x per mnd)
Bevestig na het aanmelden uw aanmelding per mail.
E-mailadres
Naam

Coaching

Wat versta ik onder coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag en zijn of haar potentieel helpt mobiliseren voor een maximale prestatie door middel van:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Kenmerken van coaching

Ik licht er een paar elementen er uit die voor mij wezenlijk zijn:
• Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.
• Het gaat om faciliteren van leren, (in plaats van instrueren of onderwijzen); dit houdt in dat de wens van de coachee een belangrijke rol speelt en de coach de katalysator is van het proces van de coachee.
• De eigen kracht(bronnen) van de coachee worden aangeboord, evenals zijn eigen verantwoordelijkheid; de coachee veroorzaakt uiteindelijk zijn eigen verandering.
• Coaching is gericht op het bereiken van doelen (toekomst) in plaats van het analyseren van problemen (verleden), of het diagnosticeren.
• Coachen is gericht op de persoon, de mens en zijn potentie, in plaats van op een aandoening, een diagnose of een probleem.
• Coachen is gericht op ontwikkeling en groei en zowel op helen als op versterken.
• Coachen gebeurt methodisch: met inzet van diverse methoden en technieken

Hoe werkt coaching?

Als coach help ik bij het stellen van doelen en bij het behalen ervan. Ik stel veel vragen waardoor de coachee zelf helder krijgt wat voor hem/haar het beste is.  Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze klik hier.

Wil je een idee krijgen van welke onderwerpen ik het meest mee werk, klik dan hier.

Aan het eind van de intake wordt een doel gesteld aan de hand van de wens van de coachee.

Dan wordt ook meteen een schatting gemaakt van de aantal bijeenkomsten die nodig zijn om dat doel te bereiken. Mijn manier van werken is kort, to the point, krachtig en resultaatgericht.

Hoe lang duurt het coachingstraject?

De doelen zijn meestal tussen de 4 en 6 gesprekken (van een uur of anderhalf uur) behaald.

Waar vinden de gesprekken plaats?

Afhankelijk van de wens van de coachee vinden de gesprekken op het werk plaats of extern (ik heb verschillende locaties waar ik gebruik van maak, dichtbij waar de coachee werkt of woont)

Ik wens je veel plezier met het werkelijkheid maken van jouw wensen. Wil je mijn hulp daarbij?

© 2018 De4e.nl - Alle rechten voorbehouden.