• De4e op LinkedIn
  • De4e op Facebook
  • De4e op Twitter
Schrijf je hier in voor mijn prikkelende
nieuwsbrief (1 x per mnd)
Bevestig na het aanmelden uw aanmelding per mail.
E-mailadres
Naam

Onderzoek

Onderzoek over effect van combineren van trainen en coachen

Onderzoek bevestigt de efficiëntie van mijn aanpak:

  • Zorg dat alle medewerkers op een goede manier bij het project worden betrokken  [afhankelijk van de vraag];
  • Zorg voor een combinatie van training en coaching om groepsprocessen en individuele processen zo veel mogelijk te bieden.

Training alleen levert 22,4% productiviteitswinst op, training gecombineerd met coaching 88%. (Uitkomst onderzoek TNS NIPO in opdracht van GITP 2006)

Onderzoek laten doen door De vierde verdieping

U kunt mij onderzoek laten doen op gebied van de volgende onderwerpen:

SWOT analyse

Hoe ervaren klanten ons?

GAP analyse

Nulmeting

Ik wens je veel plezier met het werkelijkheid maken van jouw wensen. Wil je mijn hulp daarbij?

© 2018 De4e.nl - Alle rechten voorbehouden.