• De4e op LinkedIn
  • De4e op Facebook
  • De4e op Twitter
Schrijf je hier in voor mijn prikkelende
nieuwsbrief (1 x per mnd)
Bevestig na het aanmelden uw aanmelding per mail.
E-mailadres
Naam

Sparring

Wat is sparring?

De term sparringpartner komt uit de bokssport en refereert aan iemand met wie je een oefenpartijtje vecht met als doel een betere bokser worden.

Een moderne definitie van de term sparringpartner is: een persoon die je inzet om je eigen inzichten en plannen (via een gesprek)  te toetsen en waar mogelijk te verbeteren.

Directie, bedrijfsleiders en MT’s maken het meest gebruik van mij als sparringpartner en dan meestal op complexe vraagstukken waarbij ik meedenk over missie, visie en strategie, de zachte kant van sturing en implementatievraagstukken.

Soms stroomt het tijdens een sparringsessie en voel je dat van alles op zijn plek valt en soms gaan stevige argumenten over tafel. Ik citeer een klant van mij die eens zei: “Ik heb je de hele terugreis in mijn hoofd lopen vertellen dat je het niet snapte, en je bent het hele weekend voorbij gekomen, maar ik zie nu wat je punt is en dat je gelijk had en ik ben blij dat iemand me dat duidelijk heeft gemaakt. Tegelijkertijd vind ik het jammer dat niemand op mijn werk dit doet (durft?)”.

Soms is het eenzaam aan de top en is het fijn als je met iemand kan sparren die geen belang heeft, eerlijk durft te zijn en vaker met het bijltje heeft gehakt.

Hoe vaak sparring?

Je kan zelf het moment van sparren kiezen en per keer maak je duidelijk wat je wil waar ik over meedenk of op reageer. Ik ga bij voorkeur langdurige samenwerkingsrelaties aan waar ik wordt ingezet wanneer dat nodig en gewenst is. Dat betekent dat sparring in één gesprek klaar kan zijn en ik je pas een half jaar later weer tref, maar het kan ook betekenen dat ik na sparring gevraagd wordt te adviseren of een verandertraject help begeleiden.

Ik wens je veel plezier met het werkelijkheid maken van jouw wensen. Wil je mijn hulp daarbij?

© 2018 De4e.nl - Alle rechten voorbehouden.