• De4e op LinkedIn
  • De4e op Facebook
  • De4e op Twitter
Schrijf je hier in voor mijn prikkelende
nieuwsbrief (1 x per mnd)
Bevestig na het aanmelden uw aanmelding per mail.
E-mailadres
Naam

Training

Wat versta ik onder training geven?

Ik zie trainen als bewust, systematisch en regelmatig groepsgewijs werken aan het verbeteren van de prestatie. Met prestatie wordt bedoeld het bereiken van een vastgesteld doel, zowel individueel als met het hele team. Dat verbeteren kan zijn op het gebied van meer kennis vergaren en vaker in combi met het opdoen van inzichten en vaardigheden aanleren of versterken.

Trainen moet voordeel voor allen opleveren. Voor de deelnemers, voor de organisatie, voor de directie en voor de trainer.

Vooraf wordt goed gekeken of de vraag die De vierde verdieping wordt gesteld, ook het juiste middel is om het gewenste resultaat te bereiken. Dan wordt een plan opgezet.

Mijn trainingen zijn per definitie maatwerk en worden ondersteund door een passend
implementatieadvies.

Deelnemers leren geen algemene trucs en kunstjes. Ze leren zelf zo effectief mogelijk te werken, op hun eigen authentieke manier. Zodat ze nog steeds voordeel en effect van de training ondervinden, lang nadat de training is afgelopen. Ik krijg nog steeds bedankjes van mensen die ik jaren geleden heb getraind omdat ze het geleerde op alle vlakken in hun leven kunnen toepassen.

‘Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat…?’ is daarbij een steeds terugkerende
vraag. Dat resulteert in de praktijk vaak tot het experimenteren met nieuwe inzichten en pas verworven vaardigheden.

 

Voorbeelden van gegeven trainingen:

– Effectief communiceren

– Verandermanagement

– Verwachtingsmanagement

– Leidinggeven ( basis, coachend, authentiek, inspirerend)

– Klantgerichter werken

– Gespreksvoering,

– Persoonlijke effectiviteit

– Teambuilding.

– Samenwerking

– Timemanagement

– Functionerings- en beoordelingsgesprekken

– Train de trainer

– Presenteren met Prezi

– Versterken van vertrouwen

Ik wens je veel plezier met het werkelijkheid maken van jouw wensen. Wil je mijn hulp daarbij?

© 2018 De4e.nl - Alle rechten voorbehouden.